Party Life:傳承創新:東華三院就職晚宴

東華三院早前舉行新一屆董事局就職晚宴,一年一度嘅盛事梗要隆重其事,董事局成員齊齊邀請家人及好友參加,唔少城中名人及新舊東華人歡聚一堂。喺熱鬧嘅氣氛下,加上美酒佳餚,眾人齊度過一個愉快嘅夜晚。