Party Life:戴領潮流:珠寶品牌周年派對

新銳珠寶設計師莊莎娜早前舉行派對慶祝自創品牌一周年,其多種戴法嘅珠寶設計別具一格,喺日本相當受歡迎。莊莎娜嘅爸爸、雲南旅港同鄉會名譽會長莊哲猛喜見愛女闖出名堂,甚感欣慰,仲廣邀城中老友齊去為愛女打氣。