Party Life:傑青集力:傑青協會換屆

傑出青年協會早前選出新一屆執行委員會,同時分派新一年嘅工作計劃,包括舉辦電影首映、保齡球名人邀請賽同埋「明日領袖獎」等,而最任重道遠嘅莫過於訪問一班傑青會友,然後結集成書,以表揚佢哋嘅貢獻。