Party Life:華麗盛事:珠寶集團盃賽

由香港寶石廠商會榮譽會長黃偉常創辦嘅珠寶集團,早前喺沙田馬場舉行冠名贊助盃賽,珠寶業界及城中名流齊齊入場輕鬆一下。珠寶業一向係香港零售業嘅主流,隨住訪港遊客數字回升,業界生意亦拾級而上,難怪個個都喜上眉梢。