DR前醫生:質疑CIK安全性寧打官司解約

DR醫學美容集團為女顧客進行療程時發生致命事故,集團創立人周向榮等三人各被控一項誤殺罪,案件昨在高院續審。曾受聘於DR集團的醫生陳永崇供稱,DR推出涉事的CIK療程後,他認為療程效用及安全性缺乏證據佐證,培植血細胞的過程亦牽涉細菌感染風險,他要求提早解約,但周向榮揚言可能要他賠償一千萬元,他寧願請律師打官司堅決離開,最終雙方達成協議,他在出事前兩個月離職。

陳永崇供稱,他於二○○二年在中文大學醫科畢業,在政府醫院實習後轉為私人執業做普通科門診,他見到醫學雜誌的招聘廣告而向DR應徵,○九年十月起受聘於DR,DR向他提供面部美容注射訓練,又派他到韓國及芬蘭進行手術訓練,訓練費由DR支付。根據合約,他的底薪連勤工獎金及佣金,月入共七萬八千元,他每次替顧客做個別療程可獲額外「工錢」,例如每次CIK療程他獲得一千元。

穗醫生指CIK可作保健

陳憶述,一二年二月七日至八日,他與周向榮、周妻周鳳仙、總經理朱美沁、陳冠忠、麥允齡及另一女醫生,一行七人到廣州的軍區總醫院交流,該院的血液科主任肖揚向他們表示,CIK療程只有短暫發燒等副作用,不會出現嚴重併發症及死亡,他們又出席院方的醫學會議,會上得知療程對醫治皮膚癌尤其有效,該院有醫生到德國取經,而正常健康的人接受療程有保健作用。會議後他們參觀該院的實驗室,但無學習培養CIK細胞的過程。

回港後,DR兩名員工找他抽血,並稱按周的指示進行CIK療程,此時他始知公司將推行療程。不過,他認為療程無太多證據顯示有用及安全,培植血細胞涉及細菌感染風險,亦可能有未知的後果:「佢係一個新嘅療程,我知識範圍唔知佢會發生乜嘢事。」加上集團管理混亂,他的合約期雖然至一五年九月才屆滿,但一二年五月他向周提出提早解約。

陳永崇說:「佢(周)開頭唔願意畀我走,佢話如果要走,根據合約要賠幾百(萬)至一千萬。」但他去意已決:「如果要賠幾千萬都走,我會請律師,可能(花)幾十萬都會同佢打官司。」最終雙方達成協議,周准他離職,但要求三個月時間另聘人手。他於一二年八月,即出事前兩個月離職。

認曾替約10客做療程

陳承認離職前曾替約十名客人做CIK療程,但否認有參與推銷。他指除廣州醫院提供的小冊子,DR無向他提供任何有關CIK療程的指引或書面資訊,也沒指示他如何處理客人做療程後的不良反應。他接受周的代表律師盤問時,認同CIK療程在正常處理下是安全的,其副作用輕微,但前提是要確保培植細胞過程中無細菌或病毒感染,而對於療程可提升健康正常人的免疫力,他抱懷疑態度。案中三名被告分別是周向榮、實驗室助理陳冠忠及註冊女西醫麥允齡。

案件編號:HCCC 437/2015

第一手消息請下載on.cc東網iPhone/iPad/Android/Windows Phone Apps