Party Life:團拜樂融融

兔年新春團拜一浪接一浪,新界鄉議局喺初七人日團拜後,初八又到香港潮州商會搞同鄉團拜,潮州名人「家己冷」聚首一堂,德高望重嘅國學大師饒宗頤都有撐場,大家互相恭喜之餘,仲暢談潮州美食,樂也融融。大年初二晚,賀歲煙花照亮維港兩岸,富豪、名人齊集灣仔會展,喺閃爍煙火下共慶新春。多隻長耳金兔劃破夜空,以笑臉向市民拜年。