Alessandra夠晒彈!

巴西性感超模Alessandra Ambrosio最近同家人繼續喺家鄉放新年假,對住陽光與海灘,自然要大顯身手,喺沙灘大擺芭蕾舞舞姿!身穿灰色吊帶運動服嘅佢又跳又施展金雞獨立,成功搶Fo!