Katy爆奧蘭度求婚瘀到痹

美國流行樂壇天后Katy Perry前晚亮相名嘴Jimmy Kimmel的清談節目,除了大騷影星男友奧蘭度布林(Orlando Bloom)送贈的訂婚鑽戒之外,亦首次講訂婚過程,大爆奧蘭度在直升機向她求婚:「嗰日係情人節,非常甜蜜,我哋去咗食晚飯,之後我以為我哋係去睇藝術展,但食完飯後,我哋上咗架直升機,佢喺直升機上叫我嫁畀佢,我哋之後喺一個天台降落,我全部嘅家人同朋友都喺嗰度,佢保密工夫真係做得好好!」

而Katy亦爆奧蘭度求婚「瘀事」,當時他準備從衣袋裏拎出戒指,但戒指盒卻卡在衣袋內,用力拉時,手㬹不小心撞倒一樽香檳而跌爛,令過程失去驚喜。