Bob三個女齊扭抱唔知點算好

圈中不少新手父母湊B均很論盡,但已有兩女一子的胡諾言及三女一子的林盛斌(Bob)原來有時候也會分身不暇。胡諾言和Bob昨日均帶埋囡囡出席活動,當中「多仔公」Bob提到湊仔女搞笑說:「有次頭都大埋,當時細佬仲未出世,我同三個女去街,點知三個輪住話腳痛、腳痹同扭親,其實係扭計同呷醋,個個都話要抱,手就得兩隻,終於抱住阿二同阿三、孭住大家姐,我都覺得自己好叻呀!」

至於胡諾言的太太陳琪受訪時表示編排三個小朋友的時間表已很苦惱,由於分身乏術,故老公胡諾言也要趁工作間空檔,飛撲到街市買餸,她說:「有時老公開工時間話唔定,就算講好可以湊放學,最終未拍晒又通知唔切我,搞到個女喺學校呆等。」