3D張秀文掛住搞機 打斷追求者

無綫「咪神」張秀文昨日到旺角出席手機遊戲Pop Up Store活動,身穿低胸裙晒34D豐滿身材!秀文自認是手遊愛好者,又自誇打機天分高,對於多數網友喜愛識打機的女仔,秀文笑說:「我都認同,最緊要有共同興趣!但之前我就冇咩同男友打機經驗,反而試過畀追求者埋怨,話我食飯時掛住玩電話。」

工作方面,秀文計劃跟其他「是非精」拍片放上網,自己做晒諗橋、剪片及出鏡:「題材會生活化,大家都鍾意我哋嘈嘈閉。(性感出鏡吸Like?)講Fashion或者夏天水上活動嘅都OK!」