Adele唔小心咀男粉絲

英國靚聲天后Adele上周三在加拿大溫哥華開騷,例牌請粉絲上台互動,點知帶來全場驚喜。當晚一位來自非洲尼日利亞的男歌迷被選中上台,拿着電話不停跟偶像近距離影合照,還一齊合唱。唱完後,Adele上前攬攬諗住錫對方面珠,但他突然擰轉面,變成二人當眾咀嘴!Adele嚇到用手掩嘴尖叫,男粉絲就開心到舉手勁跳,全場立即歡呼喪嗌。Adele好快冷靜下來,同大家講笑話:「感謝主!他(老公)冇嚟睇騷。」