JM跟前美軍練鉸剪腳

藝人文詠珊(JM)與影帝張家輝,在新片《赤道》中有不少動作場面,JM更使出鉸剪腳、單手插眼等招數!為了這場重頭戲,JM事前做足準備功夫:「度好位置避免大家受傷,因為場戲好多翻筋斗跌落地,好擔心受傷。我仲跟一個退役美軍接受訓練,因為我冇乜呢啲動作經歷,好在家輝哥就好有經驗,所以我哋好順利咁完成。」JM還笑言張家輝拍這場戲時,沒有當她是女人,各自落力打。