Alice B.被「鬼」纏 喊住嗌報警

模特兒Alice B.早前與巴西男模打得火熱,二人拍拖三個月,Alice已揚言希望為對方生10個小孩。可惜這種甜蜜一瞬即逝,兩人拍拖未足百日已「閃分」。原來Alice男友不時「潛水」唔見人,Alice因缺乏安全感而提出分手,但自稱是「鬼」的男友卻死纏爛打跟蹤她,令Alice覺得安全受威脅。既生氣又恐慌的Alice陷入情緒崩潰,找來好友哭訴,更不排除報警處理事件。

「第四代Canon甜心」、24歲的Alice B.早前撻着一名巴西男模,二人愛得癡纏,Alice更揚言想為男友生10個小孩,可惜這段情來得快也走得快,兩人拍拖三個月就分手,不過Alice卻被男方跟蹤,令Alice不勝其煩。

日前Alice與一名女性友人現身上環一間餐廳,二人見面即來個深深擁抱,並叫了兩支啤酒。只見Alice全程愁眉深鎖,顯得悶悶不樂。喝了一點酒後,她即滔滔不絕地向友人訴苦。

準備結識新歡

傾偈時Alice相當激動,又向友人展示電話訊息,期間一大粒眼淚從眼角流出。友人即時為她抹眼淚、輕摸她的頭,又再與她擁抱,Alice才勉強露出笑容。及後Alice再繼續訴心聲,期間不時手指指,又突然掟電話到枱上,嚇得友人也窒一窒,並輕輕拍其手臂安撫。Alice全程說不停,看來有很多事要傾訴,二人傾談了個多小時才離開。

事後本報致電Alice,問她為何情緒崩潰?Alice才把事情和盤托出,坦言自己與拍拖三個月的巴西籍男友已分手。問到分手原因,她嗚咽說:「因為佢喺廣州做嘢,但係成日突然之間唔見咗人,我覺得好冇安全感,所以向佢提出分手。」Alice說自己已準備好投入新戀情,亦有與不同男生約會,但其巴西籍男友仍對她死纏爛打,更悄悄跟蹤她。她說:「我哋分咗手之後,佢仲成日搵我,仲喺短訊度講出我一日嘅行蹤。佢話見到我同第二個男仔約會,又仲自稱係『Ghost』(鬼),因為佢神出鬼沒。佢真係令我覺得好嬲又好驚。」

被跟蹤有前科

Alice慨嘆常結識到奇怪的伴侶,早於五年前,當時其德國籍男友亦於分手後跟蹤她,她說:「佢曾經跟我返屋企,好彩嗰時我有新男友在場,先至冇事。不過,我依家喺香港冇人冇物,怕自己安全受到威脅,真係好驚,所以就搵朋友傾呢件事,萬一有咩事都有個照應。(會唔會報警?)我會考慮。」

文:名人組

第一手消息請下載on.cc東網iPhone/iPad/Android/Windows Phone Apps