JM上天下海要《最豪》

模特兒出身的藝人文詠珊(Janice Man)向來具有潮流觸覺和個人品味,是不少品牌寵兒,因工作關係經常飛去歐洲各地欣賞時裝騷,率先預覽各大時裝潮流,看盡靚人靚物。而她亦非常鍾愛看《東網》內的《最豪》,即使足不出戶都可以知道最新最潮最豪的時尚潮流玩樂享受等資訊,無論身在何地都可以隨時隨地看到,極之方便。

JM:「平時我好鍾意睇Fashion、珠寶、睇靚嘢,《東網》裏面嘅《最豪》有最時尚最新嘅資訊,我搭車搭飛機都會睇。」