Ana R. 望做羊年媽咪

混血名模Ana R.昨日為香港國際珠寶展行騷,她表示今年已是第二年以太太身份派利是:「派畀老公嘅外籍朋友好搞笑,佢哋唔係好明利是係咩嚟,問我係咪畀佢哋搭的士。(幾時生個BB出嚟逗利是?)我哋仲努力緊,呢啲嘢唔會喺一夜間發生。(農曆新年點過?)農曆新年我哋留喺香港,同朋友一齊聚會慶祝,我老公仲煮咗個好好味嘅烤羊,佢係一個好廚師,通常男仔煮肉都叻。(新年願望係咩?)想生BB,希望今年會有,對我嚟講仔女都冇所謂,但我老公就想要女多啲,覺得女會好嗲同好黐爹哋。」

同場的女星鄺美雲就表示下周她的珠寶公司將於會展舉行一連五日的珠寶展,她每天都會親自駐場。她曾試過被客人看中她身上所戴的珠寶,她也樂於割愛。