Irina泰國搵鴨

女子組合Super Gear成員鄧議婷(Irina)早前到泰國旅遊,除欣賞人妖騷外,又大吃大喝,吃盡地道美食,不過Irina卻食極都唔肥,絕無帶半點肥膏返港,認真令人羨慕。

Irina表示,此行令她最意想不到的是,竟然可一睹黃色巨鴨的風采,她說:「之前喺香港要做嘢,睇唔到鴨仔,估唔到可以喺泰國睇番補數。」