Aka騷長腿搞笑

樂壇新進女子組合Super Girls的隊長Aka是以長腿作賣點,早前她獲前DJ Leo睇中,邀請拍搞笑短片,因擁有長腿而獲拍攝機會的Aka,直言非常興奮,亦很開心有人賞識其優點:「我不嬲都以長腿做賣點,所以好有信心,平時都有好好保護雙腳o架!」

談到拍攝時的趣事,Aka自嘲搞笑方面不太在行,反而被片中其他富幽默感的演員氹到笑唔停:「套短片以搞笑為主,但我搞笑唔係好叻。反而其他人就係咁發揮幽默本色,搞到我拍嗰陣忍唔到笑,成個片場都聽到我嘅笑聲。」