Cammi 情慾筆記遭加料

學生o靚模謝芷蕙(Cammi)今年單飛推出寫真,並於日本東京取景。Cammi今次寫真大玩制服誘惑,身材平平無奇的她刻意擠出事業線。

Cammi又在寫真中大晒床照和手寫情慾筆記爆情史,勢令跟她傳過緋聞的男藝人頭痕。對於有報道指Cammi的情慾筆記過於露骨,她強調是被人做了手腳,Cammi說:「有啲字係我寫嘅,但就畀人加咗字上去囉,一睇就知唔係我字迹,真係好嬲。」Cammi又表示不怕寫真踩界。至於昨日有指Cammi在內地挽着神秘男子去夜店,但其實該男子為Cammi經理人。