Phoebe寸死敵「執」完唔使估

五位o靚模Phoebe(許穎)、Elaine、Iris、Samantha及Cassie昨日一身性感打扮到電台受訪,她們即席與主持人交換性感T-back作禮物,Phoebe說:「好少收T-back,都係中學時同學送嚟玩,(有冇着?)有時着低腰褲會着,唔會露咁大條底褲邊。」

提到死敵寸嘴Jeana有意「全身大執」(整容),Phoebe說:「執囉!係個人喜好!(你執唔執?)執的話都等50歲先執!」問她假如Jeana執完會否寸她?她笑說:「唔會咁無聊,如果執咗就唔使成日估估吓。」