Dino年底娶老婆

Soler大哥Julio昨日在活動上,踢爆細佬Dino年初寫歌向女友求婚成功,更計劃年底在港擺酒,對於被細佬爬頭,Julio不甘示弱,笑言不排除會突然宣布結婚!

Julio昨日與周麗淇(Niki)和農夫出席奧海城舉行的「語常會2009年推廣普通話活動之普通話嘉年華」,Julio透露細佬Dino因疲勞過度兼患上聲帶發炎而缺席。而前晚兩兄弟結伴出席有線主播區永權婚宴,問Julio可有引發結婚衝動?他即說:「係都我細佬先,佢年底會結婚!」

香港擺酒

Julio隨即踢爆細佬年初親自寫了一首英文歌向拍拖兩年多的圈外女友Nancy求婚,他說:「Dino寫咗首歌之後仲唱埋畀Nancy聽,首歌遲啲會收錄喺我哋張國語碟裏面。」

Julio續說:「Nancy係香港人,所以佢哋諗住年底喺香港擺酒!」記者追問Julio何時輪到自己?他說:「未知呀,可能我會有日突然宣布結婚!(細佬爬你頭?)邊有爬頭呢啲嘢,反而好戥佢開心!」此外,Soler前晚出席《勁歌》活動,透露稍後會到多倫多宣傳,問到豬流感肆虐會否避免跟當地人親嘴?他們說:「當地人比較熱情,最多面貼面囉!」

Niki浸溫泉豁出去

同場的Niki剛由日本拍個人特輯返港,她透露在當地四處吃喝玩樂及搜購特色手信,回港發覺胖了不少,故要積極減肥,Niki說:「我仲去咗浸溫泉,而且係公眾大池,都豁咗出去,因為日本人唔識我,況且上落水都會用毛巾包住自己,沖涼就返上房沖!」

文:音樂組